بخش آموزش کندو با بهره گیری از مدرسین دانشگاه تهران و قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه نرم افزارهای مرتبط با معماری و ساختمان می نماید.

دوره های برگزار شده توسط بخش آموزش کندو:

brochure2-copy
Rhino
Grasshopper
Revit
۳ds Max
Vray و پست پروداکشن در معماری