گروه کندو متشکل از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران در رشته های تکنولوژی معماری، انرژی معماری و سازه است. کندو در زمینه های طراحی، بهینه سازی، آموزش، BIM و اجرای مهندسی فعالیت می کند.

اعضای گروه کندو

محمد شریف خانی|کارشناس ارشد تکنولوژی معماری| دانشگاه تهران  20160919_213355
میثم پایدار |کارشناس ارشد انرژی معماری| دانشگاه تهران  photo394979250424359203
 جواد اله قلی|کارشناس ارشد تکنولوژی معماری| دانشگاه تهران  photo207881807766597684
 محمد امین معصوم زاده|کارشناس ارشد معماری| دانشگاه یزد photo383432127769848049
احسان فاتحی فر|کارشناس ارشد تکنولوژی معماری| دانشگاه تهران photo430219865109933472
علی اسماعیلی|کارشناس ارشد سازه| دانشگاه تهران photo399054289625000235
الناز علمی زاده|کارشناس ارشد معماری| دانشگاه آزاد قزوین photo416185509714438709
میلاد رضازاده|کارشناس ارشد تکنولوژی معماری| دانشگاه تهران photo462017376312994617